ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM

ISPIS ZAHTJEVA - nakon što kreirate zahtjev iz aplikacije sustav će Vas vratiti nazad na Popis svih predanih zahtjeva, gdje klikom na gumb "ISPIS PREDANIH ZAHTJEVA" ispisujete u PDF sve zahtjeve koje ste napravili. Nakon što se napravili PDF datoteke, potražite ih na svojem računalu te ih nakon toga fizički ispišite.

*MOLIMO DA NE KORISTITE DIREKTAN ISPIS ZAHTJEVA DOK GA ISPUNJAVATE(CTRL+P, ili Datoteka-Ispis(File-Print)) jer se takvi zahtjevi neće prihvaćati.

Zatvori

Ispunjavanje zahtjeva

1Ispunite zahtjev sa svim relevantim podacima.

2U trenutku kada zahtjev pohranite odvest će Vas na popis svih ili jednog kreiranog zahtjeva.

*U slučaju da morate napraviti zahtjeve za više RAZLIČITIH očevidnika, stavljanjem kvačice u kućicu pored željenog očevidnika te ispunjavanjem potrebnih podataka, zahtjev će se napraviti automatski sa svim podacima.

Popis napravljenih zahtjeva te ispis u PDF

1U slučaju da želite pregledati zahtjev koji ste napravili te napraviti izmjene, pređite preko imena tvrtke s mišem te kliknite na nju.

2Klikom na ISPIS PREDANIH ZAHTJEVA stvorit ćete PDF datoteku koja će se pohraniti na Vaše računalo.

Pregled pozicija u preglednicima na kojima se pohranjene datoteke mogu preuzeti

Nakon što ste kliknuli na ISPIS PREDANIH ZAHTJEVA datoteka će Vam se ili automatski pohraniti na računalo ili će Vas preglednik pitati želite li datoteku(ispunjeni zahtjev) pohraniti.

1 Pozicija na kojoj možete otvoriti pohranjenu datoteku - Google Chrome

2 Pozicija na kojoj možete otvoriti pohranjenu datoteku - Mozilla Firefox

3 Pozicija na kojoj možete otvoriti pohranjenu datoteku - Internet Explorer

Nakon što datoteku otvorite u pregledniku, zahtjev možete ispisati tako da:
1) Pozicionirate se kursorom miša na Datoteka-Ispis (File-Print)

2) Kombinacijom tipki Ctrl+P nakon čega će Vam se otvoriti dijalog za ispis

*U slučaju da ne možete naći Datoteka(File) u gornjem lijevom kutu probajte stisnuti Alt tipku(Internet Explorer i Mozilla Firefox) nakon čega će Vam se pokazati izbornik(Datoteka, Uredi, Pogled, Povijest...) ili ako koristite Google Chrome, izbornik otvarate pomoću Alt+F

Pozicija na kojoj možete pronaći pohranjenu datoteku na računalu1 Otvorite mapu

2 Pozicionirajte se na Preuzimanja/Downloads

3 Pronađite te otvorite preuzeti zahtjev

Nakon što ste preuzeti Zahtjev otvorili u PDF čitaču(Adobe Reader, NitroPDF itd.) ispišite ga na pisaču

Izmjene na već napravljenom zahtjevu

1Klikom na poveznicu možete se vratiti na pregled svih napravljenih zahtjeva

2Nakon što ste napravili eventualne izmjene pohranite zahtjev

PODNOSITELJ ZAHTJEVA
:
ODGOVORNA OSOBA
:
:
:
:
:
:

*U polje telefon se može upisati broj mobitela ili u polje mobitel se može upisati fiksni broj telefona.

KONTAKT PODACI ZA OBJAVU
:
:
:
:
:

*Suglasan sam da se upisani kontakt podaci za objavu javno objave:

:
:
:
:

lokacije/mobilne jedinice

lokacije skladišta

podaci o uređaju za energetsku oporabu

:
:
:
:

podaci o uređaju za energetsku oporabu

:
:
:

Podaci o otpadu

1. Sav otpad iz sljedećih Priloga Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006

:
:
:

2. Popis vrsta otpada sukladno prilogu III Uredbe(EZ-a) br. 1013/2006 - lista otpada koji podliježe općim zahtjevima za dostavu informacija navedenima u članku 18.("Zelena" lista otpada)

3. Popis vrsta otpada sukladno prilogu IIIA Uredbe(EZ-a) br. 1013/2006 - mješavina dviju ili više vrsta otpada navedene u Prilogu III koje nisu klasificirane kao jedinstvena stavka u članku 3. stavku 2.

4. Popis vrsta otpada sukladno prilogu IIIB Uredbe(EZ-a) br. 1013/2006 - dodatna "zelena" lista otpada koja čeka na uključivanje u odgovarajuće priloge Baselske konvencije ili u odluku OECD-a kako je navedeno u članku 58. stavku 1. točki(b)

:
:
:
:

Podaci o otpadu

1. Sav otpad iz sljedećih Priloga Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006

:
:
:

2. Popis vrsta otpada sukladno prilogu III Uredbe(EZ-a) br. 1013/2006 - lista otpada koji podliježe općim zahtjevima za dostavu informacija navedenima u članku 18.("Zelena" lista otpada)

3. Popis vrsta otpada sukladno prilogu IIIA Uredbe(EZ-a) br. 1013/2006 - mješavina dviju ili više vrsta otpada navedene u Prilogu III koje nisu klasificirane kao jedinstvena stavka u članku 3. stavku 2.

4. Popis vrsta otpada sukladno prilogu IIIB Uredbe(EZ-a) br. 1013/2006 - dodatna "zelena" lista otpada koja čeka na uključivanje u odgovarajuće priloge Baselske konvencije ili u odluku OECD-a kako je navedeno u članku 58. stavku 1. točki(b)

:
OSTALE INFORMACIJE
:
:
: